Oferta dla Firm

W ramach świadczonych przez nas usług oceny ryzyka ubezpieczeniowego w firmach różnych branż wspieramy ich Właścicieli i Zarządy w identyfikacji sytuacji trudnych, które uniemożliwią sprawne funkcjonowanie firmy i tym samym generowanie obrotu.

Stawiamy pytania o ryzyka nie tylko ubezpieczeniowe specyficzne dla poszczególnych branż, ponieważ każda z nich ma inną specyfikę produkcji lub usług.

Zagrożenia, które określamy, mogą być różne od najczęściej ubezpieczanych: pożaru, zalania, zniszczenia nakładów inwestycyjnych w najmowany lokal po kradzież z włamaniem, wandalizm, stłuczenie elementów szklanych lub utratę zysków z przyczyn zależnych od zdarzeń losowych.

Innym ważnym obszarem ryzyka jest odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej względem osób trzecich warunkowana zapisami Kodeksu Cywilnego.

A zatem, aby polisa ubezpieczeniowa w sposób optymalny i skuteczny zabezpieczała skutki nieprzewidzianych zdarzeń losowych w firmie, powinna być dobrze dostosowana do specyfiki Twojej działalności i elementów majątku w Twojej Firmie.

Dlatego zapraszamy Cię do rozmowy, by znaleźć odpowiednie rozwiązanie ubezpieczeniowe dla Twojej Firmy.

Warszawa
ul. Owczarska 7
01-381 Warszawa
Legionowo
ul. Słowackiego 37/125
05-120 Legionowo
Tel. (22) 517 87 90
Kom. 723 700 070
Kom. 723 700 007
E-mail: socha@agencja.allianz.pl